Gang i å fiskeriet. Fra 13/6 til 16/7.

Gang i å fiskeriet. Fra 13/6 til 16/7.

Fra Sæby å 13/6 Lasse og jeg. Lasse fik en hø på 69cm & 3,9 kg. på flue, og jeg fik en 57cm & 2,3kg på orm.

Voer å 15/6. Havørred på 54cm & 1,75kg. på orm. Sammen med “Svendsen“.

Voer å 7/7. 2 med hjem og en c & r. En på 52cm & 1,7 en 49cm & 1,55kg. på orm og den sidste på ca. 45cm på spin.

Lerkenfeld å 12/7 & 16/7. Søndag 12/7 mødtes jeg med min gode ven og fiskemakker Brian T. Det blev til en hø på 61cm & 2,9kg. på orm. Og tors. solotur 16/7 fik jeg en hø på 54cm & 1,6kg. på orm. Og en på 43-44cm også på orm c & r.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.