Mariagerfjord Havørredkonkurrence 2020

Så skal der dystes ved Mariager Fjord efter havørreder, fra lørdag den 10. Oktober kl. 14.00 til søndag den 11. Oktober kl. 14.00. Alle kan deltage i konkurrencen, om man fisker fra båd, kajak, flydering, vadefiskeri eller man står på land/havnemole osv. Så længe det er kastefiskeri med stang, der udøves.

Lystfiskerforeningen Waders arrangerer fiskekonkurrencen og står for det praktiske, I de 24 timer konkurrencen løber går det selvfølgelig ud på, at fange den største havørred, så man kan vinde førstepræmien. Der er præmier til de største fangede havørreder. Man skal selv være til stede for at vinde.
Indvejning Foregår i Det Røde Pakhus på Hobro Havn, og der er åbent for indvejning fra lørdag kl. 14.00 til søndag kl. 14.30. Forplejning Der kan købes mad lørdag kl. 17.00 til 20.00 og igen søndag kl. 12.00 til ca. 15.00, menuen vil begge dage være pølser med brød. Der vil være salg af øl, vand og kaffe under hele konkurrencen.
Deltagergebyr Deltagelse i Mariager Fjord Havørred konkurrence 2020 koster kr. 200,- eller 28 euro pr. deltager. Sidste frist for tilmelding via bankoverførsel/Mobil Pay til Mariager Fjord havørred-konkurrence 2020 er fredag 9. Oktober 2020.
Tilmelding er bindende og det kan ikke refunderes. Deltagerbevis kan også købes på dagen, lørdag fra kl. 10.00 til 14.00. Her er prisen kr. 250,- eller 35 euro. De købes i Det Røde Pakhus, Sdr. Kajgade 12, 9500 Hobro. Indbetaling af deltagergebyr Beløbet kan indbetales ved bankoverførsel Reg.nr 9218 kontonr. 2072150875 Der kan selvfølgelig også indbetales på Mobil Pay til telefonnr.: 6056 5065
Se indvejet fisk og stilling på nettet: Stillingen vil under hele konkurrencen løbende opdateres på www.facebook.com/mariagerfjordhavørredkonkurrence

 

Regler for Mariager Fjord Havørredkonkurrence
Hvor? Der må fiskes i hele Mariager Fjord. Fra havnen på Als Odde og lige linje over til spidsen ved Overgaard gods. Indvejning i Det Røde Pakhus på Hobro Havn, Sdr. Kajgade 12, 9500 Hobro Yderligere info på tlf. +45 20480850 – Fredningsbestemmelser for Mariager Fjord skal overholdes.

Hvornår? Der må fiskes fra lørdag 10. Oktober kl.14.00 til søndag 11. Oktober kl.14.00.

Med hvad? Der må fiskes fra båd, flyde ring, kajak, tømmerflåde, vadefiskeri eller man står på land/havnemole osv. Der må kun fiskes med ét redskab, stang og hjul. Kun kastefiskeri med én stang er tilladt.

Hvilken fisk er med i konkurrencen? Kun havørreder kan indvejes. Mindstemål for konkurrencen er 45 cm. I konkurrencen arbejdes der med konditionstabel for alle fisk. Indvejede fisk SKAL holde vægtfaktor i konditionstabellen, for at deltage i konkurrencen. Se konditions faktortabel i bunden af denne side.

Ved indvejning? Fisk skal indvejes i Det Røde Pakhus løbende fra lørdag kl.14.00 til søndag kl.14.30, hvor indvejningen slutter. Hver deltager kan kun vinde en præmie, har man indvejet en havørred og fanger en større tæller den største med i konkurrencen. Hvis der ikke bliver fanget nok fisk til alle præmier bliver de udtrukket på deltagerbevis. Man skal selv møde op til præmieoverrækkelsen og modtage sin præmie. Havørreder som indvejes må ikke være renset eller have været nedfrosset. De vil blive afvist.

Hvis det skulle ske? Er der 2 ørreder med samme vægt, bliver den korteste vinder. Er der også her lighed, er det først indvejede fisk som vinder. Alle lodtrækningspræmier kan kun vindes ved personligt fremmøde. Ellers trækkes en ny vinder. HUSK! Medbring Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt statsfisketegn og legitimation skal forevises ved indvejning.

Lodtrækningspræmier: På grund af Corona-situationen, kan man sammen med indbetalingen opgive sit telefonnummer, så behøver man ikke selv møde op. Vinderne bliver kontaktet umiddelbart efter udtrækningen. HUSK! Medbring, Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt statsfisketegn og legitimation skal forevises ved indvejning.

Evt. protester vedrørende fiskeriet afleveres til dommerpanelet senest søndag kl. 13.45, skriftlig og vedlagt 50 kr., som tilbagebetales såfremt protesten tages til efterretning.
Lystfiskerforeningen Waders nedsætter et dommerpanel, som har ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om, at reglerne ikke er overholdt.
Lystfiskerforeningen Waders

 

Præmier ved Mariager Fjord havørred konkurrence 2020

1. 5000 kr. kontant Sponsor: Waders

2. Go Fishing Scierra Mile High spinnestang Værdi 3000 kr.

3. Gavekort Almas Værdi 1500 kr.

4. Berkly Ripple Titanium spinnestang Sponsor: Lystfisk.dk Værdi 1000 kr.

5. Gavekort Jægeren & Lystfiskeren Aalborg Sponsor: Lystfisk.dk Værdi 1000 kr.

6. Berkly Ripple Titanium spinnestang Værdi 1000 kr.

7. Havtur med MS.Mågen. Værdi 750 kr.

8. Nordic Anglers aktiv silver flueline. Værdi 700 kr.

9. Gavekort til Thildeline Hadsund. Værdi 500 kr.

10.Lystfisk.dk fiskehjul Daiwa Ninja 3000. Værdi 500 kr.

11.Gavekort Hadsund Jagt &Fritid. Værdi 500 kr.

12.Gavekort Brasholt Hjørring. Værdi 500 kr.

13.Gavekort Thildeline Hadsund. Værdi 500 kr.

14.Gavekort Hadsund Jagt&fritid. Værdi 500 kr.

15.Gavekort MB Jagt, Fiskeri, Fritid Værdi. 500 kr.

16.Fiskehjul Daiwa Ninja 3000 Sponsor: Lystfisk.dk. Værdi 500 kr.

17. Nordic Angler Hackler. Værdi 400 kr.

18. Gavekort Randers Jagt&Fiskeri. Værdi 350 kr.

 

Lodtrækningspræmie på deltagerbevis. Udtrækkes efter præmieoverrækkelse, man skal selv være personligt til stede ved udtrækning, ellers trækkes en ny vinder.
1. Komplet waders sæt fra Guideline åndbare. Sponsor: Jægeren&Lystfiskeren Aalborg. Værdi 5600 kr.

2. 1 døgns ophold på flydende shelter. Sponsor: Mariagerfjord Kajak. Værdi 1600 kr.

3. Årskort til Lerkenfeld. Sponsor: Aalborg sportsfiskere. Værdi 600 kr.

4. To gange kæmpetartelet på Restaurant Kronborg Egholm. Værdi 250 kr.

 

Lystfiskerforeningen Waders Foreningen er en meget alsidig forening, der henvender sig til alle aldersgrupper. Hovedformålet med foreningen er, at varetage alle medlemmers interesser for al slags lystfiskeri, såsom arrangerede ture til kyst-, hav-, å-, sø-, put&take- fiskeri osv. Hertil kommer der et antal klubaftener, hvor der er forskellige fiskerelaterede aktiviteter. Der bliver i vores forening lagt stor vægt på, at børn og unge deltager i alle de aktiviteter, som bliver udbudt. Hertil kommer der så sideløbende en del ”impulsive” arrangementer, som meddeles pr. E-mail, SMS, Facebook, hvor medlemmerne kan deltage i de privatarrangerede fisketure. Vi har ingen indlejet fiskevand, men fisker praktisk talt rundt omkring i hele landet. Medlemsskaren som er på 100 medlemmer, strækker sig geografisk til Sjælland, Fyn, Midtjylland, Himmerland og Nordjylland. Det giver jo i sig selv mange muligheder for, at få gode relationer (kammeratskaber) og dermed fiskemuligheder som man ellers ikke ville have haft mulighed for. Den vigtigste fællesnævner for netop vores forening er, at alle har et rigtig godt, solidt og socialt sammenhold, kammeratskab og fællesskab hvor alle føler sig, en del af det de er medlem af og samtidig deler interessen for det man gerne vil, nemlig at fiske og samtidig lære af alle de andres gode erfaringer. Klik ind på www.facebook.com/waders.dk som løbende opdateres.
LYSTFISKERFORENINGEN WADERS – EN FORENING, HVOR DER ER PLADS TIL ALLE, HVOR DET ER GLÆDEN VED AT FISKE OG DET GODE KAMMERATSKAB SOM ER ALFA OG OMEGA…

Konditionsfaktor